ανάξιος

(I)
-α, -ο (Α ἀνάξιος, -ία, -ιον και αττ. -ιος, -ιον)
1. αυτός που δεν θεωρείται άξιος για κάτι, που έχει ή παθαίνει ή κάνει κάτι παρά την αξία, ανάρμοστα
2. αυτός που δεν τού πρέπει να έχει ή να παθαίνει κάτι
3. ο δίχως αξία, αξιοκαταφρόνητος, μηδαμινός, ασήμαντος
4. (το ουδέτερο στον ενικό - ή στον πληθυντικό για τα αρχαία - ως ουσιαστικό) το ανάξιο(ν) ή τα ανάξια ανάρμοστο, απρεπές
νεοελλ.
1. ανίκανος, ανεπιτήδειος, ακατάλληλος
2. αυτός που δεν έχει ηθική αξία, αξιόμεμπτος, ανήθικος
3. (ειδικότερα στα Εκκλ.) ο ακατάλληλος για το ιερατικό σχήμα
η λ. «ανάξιος!» λέγεται ως αποδοκιμαστική επιφώνηση μέσα στον ναό από αυτούς που έχουν αντιρρήσεις για τη χειροτονία τού υποψήφιου (πρβλ. άξιος).
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἀν- στερητικό + ἄξιος.
ΠΑΡ. μσν.-νεοελλ. αναξιότητα (-ότης) νεοελλ. αναξιοσύνη.
ΣΥΝΘ. νεοελλ. αναξιόμισθος, αναξιοπαθής].
————————
(II)
ἀνάξιος, -ον (Μ) [ἄναξ]
αυτός που ανήκει ή αρμόζει σε άνακτα, σε βασιλιά, βασιλικός, λαμπρός.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ανάξιος — α, ο недостойный, неспособный: ανάξιος! недостоин! – возглас во время хиротонии дьякона, священника, епископа, который выражает несогласие с возведением в священный сан данного кандидата …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

  • ανάξιος — α, ο επίρρ. α 1. αυτός που δεν αξίζει για να του δοθεί κάποιο αξίωμα, κάποια διάκριση: Αυτός είναι ανάξιος για κληρικός. 2. ο αδέξιος, ο ανίκανος: Ως υπουργός φάνηκε ανάξιος …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀνάξιος — ἄναξις bringing up fem gen sg (epic doric ionic aeolic) ἀνάξιος unworthy masc nom sg ἀνάξιος unworthy masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ανάξιος — [анаксиос] εκ. недостойный, незаслуживающий …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ἀναξιώτατον — ἀνάξιος unworthy masc acc superl sg ἀνάξιος unworthy neut nom/voc/acc superl sg ἀνάξιος unworthy masc acc superl sg ἀνάξιος unworthy neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναξίως — ἀνάξιος unworthy adverbial ἀνάξιος unworthy masc acc pl (doric) ἀνάξιος unworthy adverbial ἀνάξιος unworthy masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνάξιον — ἀνάξιος unworthy masc acc sg ἀνάξιος unworthy neut nom/voc/acc sg ἀνάξιος unworthy masc/fem acc sg ἀνάξιος unworthy neut nom/voc/acc sg ἀ̱νάξιον , ἀναξέω hew smooth imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀ̱νάξιον , ἀναξέω hew smooth imperf ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναξιωτάτη — ἀνάξιος unworthy fem nom/voc superl sg (attic epic ionic) ἀνάξιος unworthy fem nom/voc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναξίοις — ἀνάξιος unworthy masc/neut dat pl ἀνάξιος unworthy masc/fem/neut dat pl ἀνάγω lead up fut opt act 2nd sg (doric) ἀνάσσω to be lord fut opt act 2nd sg (doric) ἀνάζω fut opt act 2nd sg (doric) ἀνάζω fut opt act 2nd sg (doric) ἀναξέω hew smooth pres …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναξίου — ἀνάξιος unworthy masc/neut gen sg ἀνάξιος unworthy masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.